Тендерные
закупки
Главная > Тендерные закупки > Тендер на проведение услуги по монтажу и пуску-наладке
Тендер на проведение услуги по монтажу и пуску-наладке
Прочие услуги
Головной офис
Приём заявок окончен: 30 March 2023

ТОО «Sinooil» объявляет  тендер на проведение услуги по монтажу и пуску-наладке автоматических установок пенного пожаротушения в двух автоматизированных станциях налива нефтепродуктов расположенных на нефтебазе Алматинского филиала ТОО “Sinooil по адресу: город Алматы, Жетысуский район, улица Талант №38.

Ценовые предложения предоставляются в Головной офис ТОО «Sinooil» расположенный по адресу: город Алматы, ул.Муратбаева 147, в запечатанных конвертах с названием тендера и организации. На конвертах должны стоять печати организации в местах его запечатывания.

Процедура подачи документов для участия в тендере:

1) Заполнить  заявку, а так же информационный лист для участия в тендере и подписать ответственным лицом Вашей компании с подтверждающей печатью. (Заявку и информационный лист предоставляются заместителю директора департамента HSE  ТОО «Sinooil» Бакытбек Руслану, конт. телефон: 8(727) 3000 200 вн. 3315 или 8-777-719-08-49);

2) Сформировать и предоставить сканированные документы согласно перечня необходимых документов для участия в тендере.

Заявку и информационный лист с подписью и печатью необходимо предоставить в электроном виде или нарочно, а так же дополнительно требуется предоставление заполненного информационного листа в формате Excel на почту ruslan@sinooil.kz

Ценовое предложение должно содержать:

-дата ценового предложения;

стоимость Услуг и материалов в развернутом виде;

-возможность предоставления скидки;

-условия оплаты (предоплата/пост оплата);

-возможность работать без предоплаты;

-сроки начала и окончания работ;

-гарантия, сертификаты соответствия и качества на предоставляемый Товар  с указанием страны производителя:

- телефон, почтовый адрес, юридический/фактический адрес компании:

Дополнительные требования:

Обязательное наличие у специалиста сертификата прохождения курсов по знанию системного обеспечения и др. марки «Siemens» серии AlgoREX (AlgoControl, AlgoPilot) и наличие допуска к данным системам

По вопросам подачи заявок, и по организационным вопросам обращаться по телефону: 8(727) 3000 200 вн. 3315 или 8-777-719-08-49 Бакытбек Руслан.

 Сроки приема документов и ценовых предложений в течении 15 дней с момента опубликования настоящего объявления.

 

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

«Sinooil» ЖШС Алматы филиалының мұнай базасында екі автоматтандырылған мұнай өнімдерін құю станциясында (АСН) көбікті автоматты өрт сөндіру қондырғыларын (АУПТ) орнату және іске қосу үшін

Нысан: «Sinooil» ЖШС Алматы филиалының мұнай базасы
Нысанның мекенжайы: Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Талант көшесі No38.
Жабдықты орнату орны: 16 бензинді жоғарыдан тиеу көтергіштеріне арналған автоматтандырылған мұнай өнімдерін құю станциясы (бұдан әрі – АСН) және 4 дизельдік отынның үстіңгі тиеу көтергіштеріне арналған ASN.
Жобалау негізі: ҚР, ТР, ҚР ҚН 2.02-11-2002 өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптары.
Мақсаты: Өрт кезінде автоматты өрт сөндіруді қамтамасыз ету;

Жұмыстың мақсаты: Объектілерді өртке қарсы қорғаныс жүйелерімен жабдықтау мақсаты:

- адамдарды жарақатқа және (немесе) өлімге әкелуі мүмкін қауіпті өрт факторларының әсерінен қорғау
- әсiпорын мүлкiн өрт қаупiнiң әсерiнен қорғау және (немесе) оның зардаптарын шектеу;
Орындалатын жұмыс кезеңдері: Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Талант көшесі No38 мекенжайы бойынша «Sinooil» ЖШС-нің Алматы филиалының мұнай базасында орналасқан екі автоматтандырылған мұнай өнімдерін құю станцияларында көбікті автоматты өрт сөндіру қондырғыларын монтаждау және іске қосу жұмыстарын орындап, іске қосуды жүзеге асырсын уақыт.
Мерзімі мен кезеңдері:Келісімшарттың талаптарына сәйкес.
Мердігер Тапсырыс беруші үшін келесі жұмыстарды орындайды:
1.1.1. Жұмыс істеп тұрған объектіні тексеру, мәліметтер жинау (Өрт дабылдары мен өрт сөндіру қондырғыларының жұмыс істеу принципін зерттеу, ағымдағы жобаны және оған бөлімдерді жинау);
1.1.2. Нысанның жобалық құжаттамасына (бұдан әрі – «ЖҚ») сәйкес келесі бөлімдерде Тапсырмаға сәйкес қажетті есептік негіздемелермен (осы Шарттың № 1 Қосымшасына сәйкес) монтаждау және іске қосу жұмыстарын жүргізу және Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен ережелерімен талап етілетін көлемдегі Техникалық шарттар, сондай-ақ жұмыстардың, материалдардың, жабдықтардың және демонтаждау жұмыстарының көлемінің есебі.
-  бас жоспар
- Өрт сөндіру
- Өрт сөндірудің автоматикасы
- Өрт дабылы
- Құрылыс бөлімі
- Нәр беруші
- ОВОС құрылыс кезеңі үшін
- Жалпы түсіндірме жазба
- Жоба паспорты
1.1.3. Заң талаптарына сәйкес барлық мүдделі ұйымдармен монтаждау және іске қосу жұмыстарының басталуы мен аяқталуын келісу.
АСН сипаттамасы
1. Өлшемдері 100х12,4 метр, биіктігі 6 метр болатын бензиннің үстіңгі толтырғышының 16 стоякасына арналған ASN.
Мұнай өнімдерін тиеуге арналған бір көтергіштің өлшемдері 12,4х6,25 метр, биіктігі 6 метр.
2. Өлшемдері 20х5,40 метр, биіктігі: - 6 метр, дизельдік отынның үстіңгі тиеуінің 4 көтергішіне арналған ASN.
Мұнай өнімдерін тиеуге арналған бір көтергіштің өлшемдері 10х5,40 метр, биіктігі: - 6 метр.
Резервуар паркіндегі өрт сөндіру жүйесінің қолданыстағы автоматтандыруы:
Мұнай базасындағы өрт қауіпсіздігі жүйесі бір-бірімен байланысты жүйелер кешенімен қамтамасыз етілген - ғимараттарды, құрылыстарды және мұнай өнімдерін сақтауға арналған резервуарларды қорғау үшін автоматты өрт дабылы (АТС) және автоматты өрт сөндіру (АПТ).
Өрттің пайда болуы туралы белгі беру үшін резервуар паркінің аумағында орналасқан АПС-қа келесі автоматты өрт хабарлағыштары орнатылған.
-          түтін, түрі DO1151А
-          термиялық, түрі DT1101A
-          термиялық адрестелетін, Fenwal 27121-190 түрі
-          қолмен адрестелетін өрт хабарлағыштары, типті DM1151A.
-          Өрт дабылдары мен өрт сөндіру автоматикасының қабылдау станциясы ретінде орталық диспетчерлік бөлмеде орналасқан AlgoControl панелі және AlgoPilot жүйесінің басқару пульті бар Siemens компаниясы шығарған CS11 типті APS және APT шкафы қарастырылған.
-          Мұнай базасындағы APT жүйесі үш жұмыс режимінде жұмыс істейді: автоматты, қашықтан және жергілікті
-          Мұнай базасында мұнай базасының әртүрлі объектілерін көбік ерітіндісімен қамтамасыз етуге арналған үш автоматты көбікті өрт сөндіру қондырғысы бар.
-          Көбікпен өрт сөндірудің бір автоматты қондырғысы әрқайсысының көлемі 4500 литр болатын көбік концентратын сақтауға арналған екі мөлшерлеу цистернасынан, әрқайсысының сыйымдылығы 40 л/с болатын үш су сорғышынан және автоматты электр клапандары бар құрғақ көбік құбырының сыртқы желісінен тұрады. оған орнатылған.
-          Жоспарланған AUPPT жүйесінің мақсаты
-          AUPPT өртті автоматты түрде анықтау, кезекші және техникалық қызмет көрсетуші персоналға дыбыс және жарық туралы ескерту, сондай-ақ өртті оның бастапқы сатысында оқшаулау және сөндіру үшін жеткілікті өрт сөндіргіш концентрациясын жасау үшін өрт сөндіру жабдығын қосу үшін қажет. Қондырғылардың жалған жұмыс істеу ықтималдығын азайту үшін қауіпсіздік пен өрт сөндіру бөлімінің басқару пультін және бақылауын пайдалану қажет.
-          NPB 88-2001* талаптарын сақтау және өрт сөндірудің өнімділігін жақсарту үшін өртті автоматтандыру кешенінің схемалық шешімдері негізгі тізбектердің тұтастығын, соның ішінде өрт ілмектері мен электр-механикалық стимуляторларды үздіксіз бақылау үшін қамтамасыз етілуі керек. қондырғылар
-          Аппараттық құралдарға қойылатын талаптар
AUPPT басқарушы құжаттардың талаптарына сәйкес болуы керек: ҚР ҚНжЕ 2.02-15-2003 (Ғимараттар мен құрылыстарды өртке қарсы автоматтандыру), ҚР ҚНжЕ 2.02.-05-2009 (Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі), ҚР ҚН 2.02-11- 2002 * (ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты өрт дабылы жүйелерімен, автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен және адамдарды өрт туралы ескертумен жабдықтау нормалары), «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» Техникалық регламенті, «Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты өрт сөндіру және автоматты өрт дабылы жүйелерімен жабдықтауға, өрт кезінде ескерту және эвакуациялауды басқаруға қойылатын талаптар» Техникалық регламенті. Жобалау нормалары мен ережелері. Аспаптарды, құрылғыларды, жабдықтарды және АПТ жүйесінің сызықтық бөлігін орнату PUE талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы керек.
-          Арнайы шарттар:
-          AUPPT жүйесі өрт көзін адамның араласуынсыз бастапқы кезеңде анықтауға және өртті қысқа мерзімде жоюға, сонымен қатар жанармай таситын цистернадан жоғарыдан да, төменнен де өрт сөндіруді және ғимаратты қорғауды қамтамасыз етуі керек. құрылымдар, технологиялық жабдықтар өрт қауіпті факторлардан
-          Міндетті түрде AUPPT жүйесі жергілікті жердегі өртті сөндіруге қабілетті болуы керек
-          Өрт сөндіргішті басқару құрылғыларын (АСПТ) орнату орны тәулік бойы кезекші персоналы бар мұнай базасының орталық операторының диспетчерлік залында таңдалуы керек.
-          Бензинді құюға арналған ASN-ден ASPT орнату бөлмесіне дейінгі қашықтық 30 метрді құрайды, дизель отынын тиеу үшін ASN-ден ASPT орнату бөлмесіне дейінгі қашықтық шамамен 250 метрді құрайды.
-          AUPPT үшін электр қондырғыларын монтаждау ережелеріне сәйкес электрмен жабдықтау сенімділігінің 1-ші санатын алу қажет, сондай-ақ жарылыстан қорғалған жобада АУПТ электр бөлігін орнатуды қамтамасыз ету қажет. Сигнал беру сымдарын, ілмектер мен электр сымдарын, сондай-ақ кабельдерді орнату тек құбырларды таратуда, ал қорғалатын құрылымдардан (ҚҚҚ) AUPPT басқару құрылғыларының орындарына дейін тек жер астында жүргізілуі керек.
-          AUPPT қолданыстағы APS жүйесімен, кезекші және техникалық қызмет көрсетуші персоналдың дыбыстық және жарықтық ескертуімен, сондай-ақ резервуар паркінің қолданыстағы өрт сөндіру жүйесін ескере отырып біріктірілуі керек.
-          Қосымша талаптар:
-          Маманның AlgoREX сериясының (AlgoControl, AlgoPilot) Siemens брендінің жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етуді және т.б. білімі бойынша курстардан өткендігі және осы жүйелерге қол жеткізудің болуы туралы сертификаты болуы керек.
-          AUPS іске қосылған кезде мұнай өнімдерін айдау үшін сорғыларды іске қосуды болдырмайтын блоктауды қамтамасыз етіңіз.
-          Орындалатын жұмыстар өндірісіне қойылатын талаптар:
-          Қауіпті өндіріс орны. Жұмыс жұмыс және өндірістік процестерді тоқтатпай, жұмыс істеп тұрған нысан жағдайында жүргізіледі.
-          Екі автоматтандырылған мұнай өнімдерін құю станцияларында көбікті автоматты өрт сөндіру қондырғыларын орнату және іске қосу жұмыс істейтін жабдықтары бар өрт және жарылыс қауіпті аймақтардағы жұмыс жағдайында жүзеге асырылуы керек.
Өтінімдерді беру және ұйымдастыру мәселелері бойынша сұрақтар бойынша қоңырау шалыңыз;8(727) 3000 200 вн. 3315 немесе 8-777-719-08-49 Бакытбек Руслан
Құжаттарды қабылдау мерзімі және баға ұсыныстары осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 15 күн ішінде.
 
Прикреплённые файлы:
Приём заявок окончен: 30 March 2023
Дата публикации: 14 March 2023
Другие объявления
Ремонт резервуарного парка
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Алматы
до 05 July 2024
Тендер по приобретению системы видеонаблюдения
Категория: Проектные работы
Актобе
до 15 July 2024
Тендер на выполнение работ по косметическому ремонту
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Алматы
до 25 June 2024
Тендер по приобретению запасных частей ТРК
Категория: Прочие услуги
Алматы
до 04 July 2024
Тендер на проведение услуг по техническому обслуживанию и ремонту
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Алматы
до 24 June 2024
Реконструкция газоуравнительной системы
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Актобе
до 05 July 2024
Тендер на оказание услуг по уборке отдельно стоящих помещений
Категория: Прочие услуги
Астана
до 01 July 2024
Корректировки и разработки к действующим проектам НДВ
Категория: Прочие услуги
Атырау
до 26 June 2024