тендерные
закупки
главная > тендерные закупки > Тендер по приобретению погружного насоса (напорный)
Тендер по приобретению погружного насоса (напорный)
Прочие ТМЦ
Головной офис
Приём заявок окончен: 24 March 2023

Қайырлы күн!

Сүңгуір қысымды сорғы сатып алу бойынша тендер өткізу туралы хабарландыру.

 «Sinooil» ЖШС (жекеменшігі шектеулі серіктестігі) Сіздерді  осы тендерде Жеткізушіні анықтауға қатысуға және конверттеріңізді ұсынуға шақырады:

1. Қосалқы бөлшектердің атауы мен саны қосымша құжаттарда көрсетілген.

2.Коммерциялық және техникалық ұсыныстарды заңды тұлғаның мөрі басылған жеке конверттерде ұсыну қажет.

  2.1. Коммерциялық ұсыныс мыналарды қамтуы керек:

·         Өнім атауы мен бренді;

·         Төлем нысаны мен сатысы, ҚҚС қосқандағы сомасы;

·         кепілдік мерзімі; •

·         Жеткізілім мерзімі;

·         Коммерциялық ұсыныста құнын теңгемен көрсету;

·         Және басқа да осы тендерге байланысты коммерциялық ақпарат беруіңізге болады;

• Тауарды жеткізу орны:

1. №14/1 және  №14/2 жанармай бекеті, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, с.о. Батпақкөл, 313 бекет, в/п Жаңажол учаскесі, 01 үйде орналасқан;
2. №12 жанармай бекеті, Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Алға қаласы, Абай көшесі, 2 үйде орналасқан;

Алдын ала төлем көрсетілген жағдайда, қаржылық көрсеткіштермен келесі құжаттарды ұсыну қажет:

• Компанияның соңғы екі күнтізбелік жылдағы балансы;

• Соңғы екі күнтізбелік жылдағы ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп;

• Соңғы екі күнтізбелік жылдағы пайда мен залал туралы есеп;

2.2 Техникалық ұсыныста мыналарды көрсету керек:

1) Заңды құжаттар:

• Жарғының көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);

• Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);

• ҚҚС төлеуші ​​ретінде тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (бар болса) (заңды тұлғаның мөрі басылған);

• Тендерлік тапсырманы орындау үшін қажетті лицензиялардың (куәлік, рұқсат және т.б.) көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі бар);

• Егер сатып алынған жұмыстар, көрсетілетін қызметтер лицензияланбаған болса, онда әлеуетті өнім беруші жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесі көрсетілген заңды тұлға жарғысынан үзінді көшірме немесе сауда тізілімінен заңдастырылған үзінді көшірмені ұсыну қажет. мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне аударылған нотариус (Қазақстан Республикасының резидент еместері үшін);

• Директорды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);

1) Заңды құжаттар:

- Жарғының көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);

- Ағымдағы берілген күні көрсетілген мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің/куәліктің көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);

- ҚҚС төлеуші ​​ретінде тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (бар болса) (заңды тұлғаның мөрі басылған);

- конкурстық тапсырманы орындау үшін қажетті лицензиялардың (куәлік, рұқсат және т.б.) көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);

- директорды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);

2) Компанияның тұсаукесері.

3) Ұсынылатын жабдықтың техникалық сипаттамалары (фотосуреттермен, нұсқаулықтармен және т.б.)

3. Коммерциялық ұсынысты ұсынудың соңғы мерзімі 2023 жылдың наурыз айының 24 жұлдызы, сағат 15-00-ге (2023ж.03.24,сағат 15-00) дейін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

Техникалық және коммерциялық ұсыныстар ЖАБЫҚ КОНВЕРТТЕ қабылданады!

1.Конверттің алдыңғы жағында мыналар көрсетіледі:

 
 • Тендер атауы көрсетілген коммерциялық-техникалық ұсыныс;
 • Ұсыныс күні көрсетілген компанияның атауы мен мекенжайы;
 • Конверттің алдыңғы жағына фирманың атауының үстіне мөртаңбаңызды басасыз;
 • Конверттің артқы жағының әр бұрышына 1 (бір-бірден)және желімдеу қиылысында (барлығы 4) мөр басыңыз.
 
 

 

2. Конвертті мына мекенжайға жіберіңіз:

  
 • Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көш. Мұратбаева, 147, 208 кабинет.
 • Байланыстағы тұлға: Бөлім бастығы Есімбекова Алма, тел: 8777 7880785,

Электрондық поштасы: almagul@sinooil.kz

Добрый день!

Объявление о тендере  по приобретению погружного насоса (напорный).

ТОО «SINOOIL» Предлагаем Вам принять участие в тендере по определению поставщика и предоставить Ваши конверты.

 1.      Наименование и количество погружных насосов во вложении:

 2.Необходимо предоставить коммерческое предложение и техническое предложение по отдельному конверту с   оттиском печати юридического лица

2.1В коммерческом предложении необходимо указать:

 • Наименование товаров и марка;
 • Форма и этапность оплаты, сумма с НДС;
 • Гарантийный срок;
 • Срок поставки;
 • Стоимость в коммерческом предложении указать в тенге;
 • И другие связанные коммерческие информации.

Место поставки Товара:

1. АЗС№14/1 и АЗС№14/2. Актюбинская область, Мугалжарский р-н, с.о. Батпаккольский, ст-е 313, уч. в/п Жанажол, д.01;

2. АЗС№12,Актюбинская область, Алгинский р-н, г.Алга, ул.Абая, д.2.

При условии предоплаты необходимо предоставить следующие Документы с финансовыми показателями:

•   Бухгалтерский баланс компании за последние два календарных года;

•   Отчет о движении денежных средств за последние два календарных года;

•   Отчет о прибылях и убытках за последние два календарных года; 

2.2 В техническом предложении необходимо указать: 

1)      Юридические документов:

 • Копия устава (с оттиском печати юр. лица);
 • Копия свидетельства/справка о государственной регистрации (с оттиском печати юр. лица);
 • Копия свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС (при наличии) (с оттиском печати юр. лица);
 • Копия лицензий (аттестата, допуска и т.п.), необходимых для выполнения тендерного задания (с оттиском печати юр. лица);
 • В случае, если закупаемые работы, услуги, не лицензируемые, то необходимо представить копию выписки из устава юридического лица, с перечнем видов деятельности, выполняемых потенциальным поставщиком или нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и/или русский языки легализованную выписку из торгового реестра (для нерезидентов Республики Казахстан);
 • Копия приказ о назначение Директора (с оттиском печати юр. лица);

2) Презентация компании.

3) Технические характеристики предлагаемого оборудования (с фотографиями, инструкциями и т.д.)

3. Срок предоставления коммерческого предложения до 15-00 часов  24 марта 2023 г.

Внимание!!! Техническое обоснование и коммерческое предложение принимаются в ЗАКРЫТОМ КОНВЕРТЕ.

 • Коммерческое и техническое предложение с названием тендера;
 • Название и адрес компании с датой коммерческого предложения;
 • С лицевой стороны конверта на месте с названием компании поставить печать;
 • С задней стороны на каждом углу конверта поставить по 1 (одной) печати, в местах пересечения склейки (всего 4 печати)
 •  Конверт отправить по адресу:

  Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Муратбаева, д.147, кабинет 208.

 •  Контактное лицо: Начальник отдела Есимбекова Алма,  тел: 8777 7880785, эл. почта: almagul@sinooil.kz
Прикреплённые файлы:
Приём заявок окончен: 24 March 2023
Дата публикации: 09 March 2023
другие объявления
Тендер на поставку лакокрасочных материалов
Категория: Прочие ТМЦ
Алматы
до 08 April 2023
Тендер на поставку сантехнических и металлических изделий
Категория: Прочие ТМЦ
Алматы
до 08 April 2023
Тендер по определению поставщика для покраски авто бензовозов Jie Fang
Категория: Прочие услуги
Астана
до 17 April 2023
Аренда недвижимого имущества
Категория: Прочие услуги
Актобе
до 14 April 2023
Тендер по определению поставщиков на зачистку резервуаров
Категория: Прочие услуги
Актобе
до 13 April 2023
Объявление о тендере по закупу картриджей для Головного офиса.
Категория: Прочие ТМЦ
Головной офис
до 10 April 2023
Тендер по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Астана
до 08 May 2023
Тендер по приобретению устройств для снятие статистического напряжения
Категория: Прочие ТМЦ
Головной офис
до 11 April 2023