Тендерные
закупки
Главная > Тендерные закупки > Приобретение освещенный утепленный контейнер
Приобретение освещенный утепленный контейнер
Прочие услуги
Тараз
Приём заявок окончен: 04 June 2024


«Sinooil» ЖШС Жамбыл филиалы No12 "Меркі" ЖҚС Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Жамбыл селолық округі, 002 тіркеу блогы, 256-бөлім мекенжайында орналасқан «Sinooil» ЖШС Жамбыл филиалының жанар-жағармай құю бекетінде металл стеллаждары бар жарықтандырылған оқшауланған контейнер (20 тонналық) сатып алу бойынша қызмет көрсетушіні анықтау бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды.

 

Тендерге қатысу үшін құжаттарды тапсыру тәртібі:

1)    Өтінімді, сондай-ақ тендерге қатысуға арналған ақпараттық парақты толтырыңыз және компанияңыздың жауапты тұлғасының мөрімен растаңыз.

2)    Тендерге қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесіне сәйкес сканерленген құжаттарды жасау

 

Тендерге қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:

Заңды тұлғалар үшін:

• Жарғы көшірмесі (коммерциялық құпия емес) (нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе заңды тұлғаның мөрі басылған көшірме);

• ҚҚС бойынша тіркеу туралы куәлік (нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе заңды тұлғаның мөрі басылған көшірме);

  ҚҚС төлеуші ​​ретінде тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (заңды тұлғаның мөрімен);

  Лицензиялардың көшірмесі (конкурстық тапсырманы орындау үшін қажетті сертификат, рұқсат және т.б.) (заңды тұлғаның мөрімен);

• заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (нотариалды куәландырылған көшірмесі, немесе заңды тұлғаның мөрі басылған көшірме);

• қатысушылардың жалпы жиналысының хаттамасы, жалғыз қатысушының контрагенттің атқарушы органын тағайындау туралы шешімі (заңды тұлғаның мөрі басылған көшірме);

• Басшыны, директорды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі (заңды тұлғаның мөрімен)

• Қызметті жүзеге асыруға лицензия (лицензия талап етілетін шарт жасасқан жағдайда) (заңды тұлғаның мөрі басылған көшірмесі).

Сатып алынатын жұмыс немесе қызмет лицензияланбаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесі көрсетілген заңды тұлғалар жарғысынан үзінді көшірме немесе нотариалды куәландырылған, мемлекеттік тілге және/немесе орыс тілдеріне аударылған көшірмесін ұсыну. , сауда тізілімінен заңдастырылған үзінді көшірме (Қазақстан Республикасының резиденттері үшін)

Excel бағдарламасындағы өтінім мен ақпараттық парақты Kairat.Amirtayev@sinooil.kz электрондық поштасына жіберіңіз

 

Тендерге қатысуға өтінімдер 2024 жылғы 04 маусымы сағат 16:00-ге дейін (Астана уақыты бойынша) Тараз қ., Төле би даңғылы, 37 «Б», техникалық бөлім мекен жайы бойынша немесе kairat.amirtayev@sinooil.kz электрондық поштасы бойынша қабылданады.

Қатысушылар үшін міндетті критерийлер:

- ҚҚС төлеуші ​​болу;

- Алдын ала төлемсіз жұмысты бастау мүмкіндігі;

- 2 жылдан кем емес мерзімге орындалған жұмысқа кепілдік беру мүмкіндігі.

 

Мүдделі ұйымдардан келіп түскен өтініштер негізінде ақауы бар акт, схемалар, қажетті құжаттардың тізбесі және басқа да құжаттық мәліметтер ресімделеді.

Тендерге қатысушылардың құрылтайшылық және өзге де құжаттарының көшірмелері ашық нысанда немесе kairat.amirtayev@sinooil.kz электрондық поштасы бойынша 2024 жылғы 04 маусымы сағат 16.00-ге дейін (Астана уақыты бойынша) қабылданады.

 

Коммерциялық ұсыныстар және сметалық құжаттар тек жапсырылған конвертте 2024 жылғы 07 маусымы сағат 16:00-ге дейін (Астана уақыты бойынша) қабылданады.

Коммерциялық ұсыныста мыналар болуы керек:

- ҚҚС-пен теңгедегі жұмыстардың құны;

- жұмыстың орындалу мерзімінің мерзімдері;

- Төлем шарттары, оның ішінде алдын ала төлемсіз жұмыс істеу мүмкіндігі.

- толық көлемде жұмыс аяқталғаннан кейінгі кепілдік және жеткізу мерзімі;

- коммерциялық ұсыныстың күні және ұйым басшысының қолы;

 

Ескерту:

1. Коммерциялық ұсыныстар, сметалық құжаттар және басқа да баға туралы ақпарат тек жапсырылған конверттерде қабылданады.

2. Конверттің сыртқы бөлігінде тендерлік өтінімнің атауы, ұйымның атауы және алушының аты-жөні "Амиртаев Кайрат" көрсетіледі, сондай-ақ көрсетілген орындарда ұйымның мөрі қойылады. тығыздау.

 

 

Ұйымдастырушылық және тендерлік мәселелер бойынша:

Техникалық қадағалау инженері– Амиртаев К.Ш.

Ұялы телефон: +7 7712401133;

Электрондық поштасы: kairat.amirtayev@sinooil.kz

Байланыстар:

Техникалық сұрақтар бойынша:

Менеджер ОСБ – Момыналиева Б.

Ұялы телефон: +77718899496;

E-mail: 'Balzhan.Momynaliyeva@sinooil.kz'

Техникалық қадағалау инженері– Амиртаев К.Ш.

Ұялы телефон: +7 7712401133;

Электрондық поштасы: kairat.amirtayev@sinooil.kz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Жамбылский филиал ТОО «Sinooil» объявляет тендер по определению поставщика услуг на приобретение освещенный утепленный контейнер(20 тн) с металлическими стеллажами на АЗС Жамбылского филиала ТОО «Sinooil» расположенной по адресу: АЗС №12  «Мерке» Жамбылская область, Меркенский район, ауыльный округ Жамбылский, учетный квартал 002, участок 256.

 

Процедура подачи документов для участия в тендере:

1)      Заполнить заявку, а также информационный лист для участия в тендере и подписать ответственным лицом Вашей компании с подтверждающей печатью.

2)      Сформировать скан документов согласно перечня необходимых документов для участия в тендере.

Перечень документов необходимых для участия в тендере:

Для юридических лиц

     •   Копия устава (с оттиском печати юр. лица)

     •   Копия свидетельства/ справка о государственной регистрации (с оттиском печати юр. лица)

     •   Копия свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС  ( при наличии и с оттиском печати юр. лица)

     •   Копия лицензий (аттестата, допуска и т.п., необходимых для выполнения тендерного задания (с оттиском печати юр. лица)

     •   В случае, если закупаемые работы, услуги не лицензируемые, то предоставить копию выписки из устава юридического лиц, с перечнем видов деятельности, выполняемых потенциальным поставщиком или нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный язык и/или русский языки легализованную выписку из торгового реестра( для не резидентов Республики Казахстан)

      •  Копия приказ о назначении руководителя, директора(с оттиском печати юр. лица)

Заявку и информационный лист в Excel варианте отправить на почту Kairat.Amirtayev@sinooil.kz 

 

Прием заявок для участия в тендере осуществляется до 16.00 часов (по времени г.  Астана) 04 июня 2024 года по адресу: г. Тараз, проспект Толе би 37 «Б», Технический отдел. либо на электронную почту: Кairat.Amirtayev@sinooil.kz

Обязательные критерии к участникам:

- Являться плательщиком НДС;

- Возможность начать работы без предоплаты;

- Возможность предоставить гарантию на выполненные работы на срок не менее 2-х лет.

 

Дефектный акт, схемы, перечень необходимых документов и другая документальная информация выдаётся на основании полученных заявок от заинтересованных организаций.

 

Копии учредительных идругих документов участников тендера принимаются в открытом виде, либо на электронную почту Кairat.Amirtayev@sinooil.kz до 16.00 часов (по времени г. Астана) 04 июня 2024 г.

 

Коммерческие предложения и сметная документация принимается только в запечатанных конвертах в срок до 16.00 часов (по времени г.Астана)

07 июня 2024года.

 Коммерческое предложение в обязательном порядке должно содержать:

- Стоимость работ в тенге с НДС;

- Сроки продолжительности выполнения работ;

- Условия оплат (поэтапно/после полного завершения);

- Гарантийный срок после завершения работ в полном объеме;

- Дата коммерческого предложения и подпись Руководителя организации;

 

Примечание:

 

1.   Коммерческие предложения, сметные расчеты и другая ценовая информация принимаются только в запечатанных конвертах.

2.     С наружной части конверта необходимо указать название тендера, наименование организации и имя получателя «Амиртаева Кайрата», а также поставить печати организации в местах запечатывания.

 

Контакты:

По организационным и тендерным вопросам:

Инженер по техническому надзору – Амиртаев Кайрат.
Моб.тел.:
+7 (771) 240 11 33;
Эл.почта:
kairat.amirtayev@sinooil.kz

По техническим вопросам:

Менеджер ОСБ – Момыналиева Б.

Моб.тел.: +77718899496;

E-mail:  'Balzhan.Momynaliyeva@sinooil.kz'

Инженер по техническому надзору – Амиртаев Кайрат.

Раб.тел.: +7 (7262) 543493;

Моб.тел.: +7 (771) 240 11 33;

Эл.почта: kairat.amirtayev@sinooil.kz    


Прикреплённые файлы:
Нет прикреплённых файлов
Приём заявок окончен: 04 June 2024
Дата публикации: 22 May 2024
Другие объявления
Ремонт резервуарного парка
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Алматы
до 05 July 2024
Тендер по приобретению системы видеонаблюдения
Категория: Проектные работы
Актобе
до 15 July 2024
Тендер на выполнение работ по косметическому ремонту
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Алматы
до 25 June 2024
Тендер по приобретению запасных частей ТРК
Категория: Прочие услуги
Алматы
до 04 July 2024
Тендер на проведение услуг по техническому обслуживанию и ремонту
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Алматы
до 24 June 2024
Реконструкция газоуравнительной системы
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Актобе
до 05 July 2024
Тендер на оказание услуг по уборке отдельно стоящих помещений
Категория: Прочие услуги
Астана
до 01 July 2024
Корректировки и разработки к действующим проектам НДВ
Категория: Прочие услуги
Атырау
до 26 June 2024