Тендерные
закупки
Главная > Тендерные закупки > Тендер по поставке электротоваров для обслуживания офиса и АЗС
Тендер по поставке электротоваров для обслуживания офиса и АЗС
Прочие ТМЦ
Алматы
Приём заявок окончен: 08 January 2024

"Sinooil" ЖШС Алматы филиалы кеңсе мен ЖҚБ қызмет көрсету үшін электр тауарларын жеткізу бойынша тендер жариялайды.

Коммерциялық ұсыныс Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 74 мекенжайында орналасқан "Sinooil" ЖШС Алматы филиалының кеңсесіне 2-қабаттағы қабылдау бөлмесіне тендер мен ұйымның атауы жазылған мөрленген конвертте ұсынылады. Конвертте ұйымның мөрі оның мөрленген орындарында болуы тиіс.

Тендерге қатысу үшін құжаттарды тапсыру рәсімі:

 • Өтінімді және тендерге қатысу үшін ақпараттық парақты толтырыңыз, сіздің компанияңыздың жауапты тұлғасымен растайтын мөрмен қол қойыңыз
 • Тендерге қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесіне сәйкес құжаттардың сканерін қалыптастыру
 • Excel бағдарламасындағы өтінім мен ақпарат парағы поштаға жіберу опциясы Dmitriy.Baksheyev@sinooil.kz

 

Коммерциялық ұсыныста мыналар болуы керек:

 • жұмыстарды орындау құны
 • жеңілдік беру мүмкіндігі
 • Төлем шарттары
 • алдын ала төлемсіз жұмыс істеу мүмкіндігі
 • жұмыстарды орындау мерзімдері
 • коммерциялық ұсыныс күні, телефон, пошта мекенжайы, компанияның заңды / нақты мекенжайы

 

Конвертке салу керек:

1) заңды құжаттар:

 • Жарғының көшірмесі (заңды тұлға мөрінің бедерімен)
 • Ағымдағы берілген күні бар мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің/анықтаманың көшірмесі (заң мөрінің бедерімен) тұлғалар)
 • ҚҚС төлеуші ретінде есепке қою туралы куәліктің көшірмесі (бар болса) (заң мөрінің бедерімен. тұлғалар)
 • Тендерлік тапсырманы орындау үшін қажетті лицензиялардың (аттестаттың, рұқсаттың және т.б.) көшірмесі (заң мөрінің бедерімен тұлғалар)
 • Егер сатып алынатын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер лицензияланбаған жағдайда, онда әлеуетті өнім беруші орындайтын қызмет түрлерінің тізбесі бар заңды тұлғаның Жарғысынан үзінді көшірмені немесе мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне аудармасымен нотариат куәландырған сауда тізілімінен заңдастырылған үзінді көшірмені (Қазақстан Республикасының резидент Республикистері үшін)ұсыну қажет
 • Директорды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі (заң мөрінің бедерімен. тұлғалар)

 

2) компанияның тұсаукесері:

 • Кәсіпорын картасы
 • Портфолио
 • Соңғы 3 жылдағы жұмыс тәжірибесі
 • Басқа құжаттар (қажет болған жағдайда)

 

Ұйымдастыру және техникалық мәселелер бойынша телефон арқылы хабарласуға болады: +7(777) 428 00 07, Дмитрий Бакшеев

 

Коммерциялық ұсыныстарды қабылдау мерзімі 19.12.2023 ж. дейін.

 

 

 

 

Алматинский филиал ТОО «Sinooil» объявляет тендер по поставке электротоваров для обслуживания офиса и АЗС.

 

Коммерческое предложение предоставляется в офис Алматинского филиала ТОО «Sinooil», расположенный по адресу: г. Алматы, пр.Райымбека,74, в приемную на 2-этаже в запечатанном конверте с названием тендера и организации. На конверте должны стоять печати организации в местах его запечатывания.

Процедура подачи документов для участия в тендере:

 • Заполнить заявку и информационный лист для участия в тендере, подписать ответственным лицом Вашей компании с подтверждающей печатью
 • Сформировать скан документов согласно перечня необходимых документов для участия в тендере
 • Заявку и информационный лист в Excel варианте отправить на почту Dmitriy.Baksheyev@sinooil.kz

 

Коммерческое предложение должно содержать:

 • стоимость выполнения работ
 • возможность предоставления скидки
 • условия оплаты
 • возможность работать без предоплаты
 • сроки выполнения работ
 • дату коммерческого предложения, телефон, почтовый адрес, юридический/фактический адрес компании

 

В конверт необходимо вложить:

1) Юридические документы:

 • Копия устава (с оттиском печати юр. лица)
 • Копия свидетельства/справка о государственной регистрации с текущей датой выдачи (с оттиском печати юр. лица)
 • Копия свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС (при наличии) (с оттиском печати юр. лица)
 • Копия лицензий (аттестата, допуска и т.п.), необходимых для выполнения тендерного задания (с оттиском печати юр. лица)
 • В случае, если закупаемые работы, услуги, не лицензируемые, то необходимо представить копию выписки из устава юридического лица, с перечнем видов деятельности, выполняемых потенциальным поставщиком или нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и/или русский языки легализованную выписку из торгового реестра (для нерезидентов Республики Казахстан)
 • Копия приказа о назначение Директора (с оттиском печати юр. лица)

 

2) Презентация компании:     

 • Карточка предприятия
 • Портфолио
 • Опыт работы за последние 3 года
 • Прочие документы (при необходимости)

 

По организационным и техническим вопросам обращаться по телефону: +7(777) 428 00 07, Дмитрий Бакшеев

Срок приема коммерческих предложений до 08.01.2024г.

Прикреплённые файлы:
Нет прикреплённых файлов
Приём заявок окончен: 08 January 2024
Дата публикации: 08 December 2023
Другие объявления
Ремонт резервуарного парка
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Алматы
до 05 July 2024
Тендер по приобретению системы видеонаблюдения
Категория: Проектные работы
Актобе
до 15 July 2024
Тендер на выполнение работ по косметическому ремонту
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Алматы
до 25 June 2024
Тендер по приобретению запасных частей ТРК
Категория: Прочие услуги
Алматы
до 04 July 2024
Тендер на проведение услуг по техническому обслуживанию и ремонту
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Алматы
до 24 June 2024
Реконструкция газоуравнительной системы
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Актобе
до 05 July 2024
Тендер на оказание услуг по уборке отдельно стоящих помещений
Категория: Прочие услуги
Астана
до 01 July 2024
Корректировки и разработки к действующим проектам НДВ
Категория: Прочие услуги
Атырау
до 26 June 2024