Тендерные
закупки
Главная > Тендерные закупки > Тендер по техническому обслуживанию принтеров и заправке картриджей
Тендер по техническому обслуживанию принтеров и заправке картриджей
Прочие услуги
Алматы
Приём заявок окончен: 08 January 2024

"Sinooil" ЖШС Алматы филиалы принтерлерге техникалық қызмет көрсету және картридждерді толтыру бойынша тендер жариялайды.

Коммерциялық ұсыныс Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 74 мекенжайында орналасқан "Sinooil" ЖШС Алматы филиалының кеңсесіне 2-қабаттағы қабылдау бөлмесіне тендер мен ұйымның атауы жазылған мөрленген конвертте ұсынылады. Конвертте ұйымның мөрі оның мөрленген орындарында болуы тиіс.

 

Тендерге қатысу үшін құжаттарды тапсыру рәсімі: 

 • Өтінімді және тендерге қатысу үшін ақпараттық парақты толтырыңыз, сіздің компанияңыздың жауапты тұлғасымен растайтын мөрмен қол қойыңыз
 • Тендерге қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесіне сәйкес құжаттардың сканерін қалыптастыру
 • Excel бағдарламасындағы өтінім мен ақпарат парағы поштаға жіберу опциясы Kuanysh.jakupov@sinooil.kz

 

Коммерциялық ұсыныста мыналар болуы керек:

 • жұмыстарды орындау құны
 • жеңілдік беру мүмкіндігі
 • Төлем шарттары
 • алдын ала төлемсіз жұмыс істеу мүмкіндігі
 • жұмыстарды орындау мерзімдері
 • коммерциялық ұсыныс күні, телефон, пошта мекенжайы, компанияның заңды / нақты мекенжайы

 

Конвертке салу керек:

1) заңды құжаттар:

 • Жарғының көшірмесі (заңды тұлға мөрінің бедерімен)
 • Ағымдағы берілген күні бар мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің/анықтаманың көшірмесі (заң мөрінің бедерімен). тұлғалар)
 • ҚҚС төлеуші ретінде есепке қою туралы куәліктің көшірмесі (бар болса) (заң мөрінің бедерімен. тұлғалар)
 • Тендерлік тапсырманы орындау үшін қажетті лицензиялардың (аттестаттың, рұқсаттың және т.б.) көшірмесі (заң мөрінің бедерімен). тұлғалар)
 • Егер сатып алынатын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер лицензияланбаған жағдайда, онда әлеуетті өнім беруші орындайтын қызмет түрлерінің тізбесі бар заңды тұлғаның Жарғысынан үзінді көшірмені немесе мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне аудармасымен нотариат куәландырған сауда тізілімінен заңдастырылған үзінді көшірмені (Қазақстан Республикасының резидент Республикистері үшін)ұсыну қажет
 • Директорды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі (заң мөрінің бедерімен. тұлғалар)

 

2) компанияның тұсаукесері:

 • Кәсіпорын картасы
 • Портфолио
 • Соңғы 3 жылдағы жұмыс тәжірибесі
 • Басқа құжаттар (қажет болған жағдайда)

 

Ұйымдастыру және техникалық мәселелер бойынша телефон арқылы хабарласуға болады: +7(707) 212 82 85 , Куаныш Джакуов

Коммерциялық ұсыныстарды қабылдау мерзімі 19.12.2023 ж. дейін.

 

 

 

Алматинский филиал ТОО «Sinooil» объявляет тендер по техническому обслуживанию принтеров и заправке картриджей.

 

Коммерческое предложение предоставляется в офис Алматинского филиала ТОО «Sinooil», расположенный по адресу: г. Алматы, пр.Райымбека,74, в приемную на 2-этаже в запечатанном конверте с названием тендера и организации. На конверте должны стоять печати организации в местах его запечатывания.

Процедура подачи документов для участия в тендере:

 • Заполнить заявку и информационный лист для участия в тендере, подписать ответственным лицом Вашей компании с подтверждающей печатью
 • Сформировать скан документов согласно перечня необходимых документов для участия в тендере
 • Заявку и информационный лист в Excel варианте отправить на почту Kuanysh.jakupov@sinooil.kz

 

Коммерческое предложение должно содержать:

 • стоимость выполнения работ
 • возможность предоставления скидки
 • условия оплаты
 • возможность работать без предоплаты
 • сроки выполнения работ
 • дату коммерческого предложения, телефон, почтовый адрес, юридический/фактический адрес компании

 

В конверт необходимо вложить:

1) Юридические документы:

 • Копия устава (с оттиском печати юр. лица)
 • Копия свидетельства/справка о государственной регистрации с текущей датой выдачи (с оттиском печати юр. лица)
 • Копия свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС (при наличии) (с оттиском печати юр. лица)
 • Копия лицензий (аттестата, допуска и т.п.), необходимых для выполнения тендерного задания (с оттиском печати юр. лица)
 • В случае, если закупаемые работы, услуги, не лицензируемые, то необходимо представить копию выписки из устава юридического лица, с перечнем видов деятельности, выполняемых потенциальным поставщиком или нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и/или русский языки легализованную выписку из торгового реестра (для нерезидентов Республики Казахстан)
 • Копия приказа о назначение Директора (с оттиском печати юр. лица)

 

2) Презентация компании:     

 • Карточка предприятия
 • Портфолио
 • Опыт работы за последние 3 года
 • Прочие документы (при необходимости)

 

По организационным и техническим вопросам обращаться по телефону: +7(707) 212 82 85 , Куаныш Джакупов

 

Срок приема коммерческих предложений до 08.01.2024г.

Прикреплённые файлы:
Нет прикреплённых файлов
Приём заявок окончен: 08 January 2024
Дата публикации: 08 December 2023
Другие объявления
Ремонт резервуарного парка
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Алматы
до 05 July 2024
Тендер по приобретению системы видеонаблюдения
Категория: Проектные работы
Актобе
до 15 July 2024
Тендер на выполнение работ по косметическому ремонту
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Алматы
до 25 June 2024
Тендер по приобретению запасных частей ТРК
Категория: Прочие услуги
Алматы
до 04 July 2024
Тендер на проведение услуг по техническому обслуживанию и ремонту
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Алматы
до 24 June 2024
Реконструкция газоуравнительной системы
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Актобе
до 05 July 2024
Тендер на оказание услуг по уборке отдельно стоящих помещений
Категория: Прочие услуги
Астана
до 01 July 2024
Корректировки и разработки к действующим проектам НДВ
Категория: Прочие услуги
Атырау
до 26 June 2024