Тендерные
закупки
Главная > Тендерные закупки > Тендер по определению поставщика услуг по авиа и ж/д билетам
Тендер по определению поставщика услуг по авиа и ж/д билетам
Прочие услуги
Головной офис
Приём заявок окончен: 28 December 2023

Қайырлы күн!

«Sinooil» ЖШС орталық кеңсесіне 2024 жылға әуе және темір жол билеттері бойынша қызмет көрсетушіні анықтау бойынша конкурс өткізу туралы хабарландыру.

«SINOOIL» ЖШС 2024 жылға «Sinooil» ЖШС орталық кеңсесіне әуе және теміржол билеттері бойынша қызмет көрсетушіні анықтау және конверттеріңізді ұсыну бойынша тендерге қатысуға шақырады.

  1). «Sinooil» ЖШС бас директоры Ван Цзянның атына заңды тұлғаның мөрі басылған коммерциялық ұсыныс пен техникалық ұсынысты жеке конвертке салу қажет.

1.1. Коммерциялық ұсыныста мыналар көрсетілуі керек:

• Қазақстан, Ресей және халықаралық авиакомпанияларға (Қытай, Әзірбайжан, Грузия және т.б.) әуе билеттерін брондау, тіркеу және құны;

• және бонустар, жеңілдіктер немесе акциялар бар ма.

• Ұшулар мен тарифтер туралы ақпарат беру;

• Темір жол билеттерін тіркеу;

• Іссапарды ұйымдастыру – Халықаралық туризм, жеке және топтық турлар;

• Қазақстан Республикасында, ТМД және шетелде арнайы тарифтер бойынша, сондай-ақ қонақүйлер беретін жеңілдіктермен қонақүйлерді брондау;

• Визаларды алу және ұзарту, шетел азаматтарын тіркеу, визалық қолдау көрсету VIP қызметтерін сүйемелдеумен/серіксіз өңдеу;

• Сақтандыру қызметтері;

• бүкіл әлем бойынша трансфер қызметтері;

• Ұшу пунктінде әуе билетін алған кезде Мердігердің кеңсесінде әуе билеттерін төлеу мүмкіндігі;

• Барлық бағыттарға әуе билеттерін тәулік бойы брондау және сату

• және Тараптар арасындағы ынтымақтастық процесінде қажеттілігі туындауы мүмкін басқа қызметтер.

• Төлемнің нысаны мен кезеңдері (алдын ала/кейінгі төлем), ҚҚС-пен/сомасыз;
• Коммерциялық ұсыныста құнын теңгемен көрсетіңіз;
• Және басқа да қатысты коммерциялық ақпарат.
 
 Қосымша ақпарат: біздің көлемдер – біз ай сайын, тіпті апта сайын әуе билеттеріне тапсырыс береміз.
 
2. Заңды құжаттар:
• - egov-тен тіркелген заңды тұлғаның, филиалдың немесе өкілдіктің анықтамасы (сайттан жүктеп салу күні – 2 аптадан кешіктірмей);
• заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (нотариалды куәландырылған көшірмесі, немесе заңды тұлғаның мөрі басылған көшірме);
• - Бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН);
• - ҚҚС бойынша тіркеу туралы куәлік (бар болса) (нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе заңды тұлғаның мөрі басылған көшірме);
• - Жарғы (коммерциялық құпия емес) (нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе заңды тұлғаның мөрі басылған көшірме);
• Тендерлік тапсырманы орындау үшін қажетті лицензиялардың (куәлік, рұқсат және т.б.) көшірмесі (заңды тұлғаның мөрімен);
• - Қатысушылардың жалпы жиналысының хаттамасы, жалғыз қатысушының контрагенттің атқарушы органын тағайындау туралы шешімі (заңды тұлғаның мөрі басылған көшірме);
• - контрагенттің уәкілетті тұлғасының лауазымына орналасу туралы бұйрық (заңды тұлғаның мөрі басылған көшірме);
• - сенімхат – егер қол қоюшы контрагенттің сенім білдірген өкілі болса (заңды тұлғаның мөрі басылған көшірме);
3). Компанияның тұсаукесері немесе Компанияңыздың қысқаша сипаттамасы;
 
4). Коммерциялық ұсынысты берудің соңғы мерзімі 2023 жылғы 28 желтоқсан сағат 16-00-ге дейін.
 
Назар аударыңыз!!! Коммерциялық ұсыныс, техникалық негіздеме және компанияның тұсаукесері ЖАБЫҚ КОНВЕРТте қабылданады.
• Тендер атауы көрсетілген коммерциялық-техникалық ұсыныс;
• Коммерциялық ұсыныс жасалған күні көрсетілген компанияның атауы мен мекенжайы;
•  Конверттің алдыңғы жағында фирмаңыздың атауы жазылған жерге мөртаңба қойып, жіберушіні көрсету керек: тендердің атауы, ұйымның атауы, байланыс тұлғасы, телефон нөмірі және алушының аты-жөні «Sinooil» ЖШС. , алушының аты-жөні «Есімбекова Алма», телефон 8 777 788 0785;
• Артқы жағында, конверттің әр бұрышында, желімдеу қиылысында 1 (бірө-бірден) мөр қойыңыз (барлығы 4 мөртаңба);
 Конвертті мына мекен-жайға жіберіңіз:
  Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көш. Муратбаева, 147, 208 каб.
Байланыстағы тұлға: Бөлім меңгерушісі Алма Есімбекова, Барлық сұрақтар бойынша телефон: 8777 7880785, электрондық пошта. пошта: almagul@sinooil.kz.
 
Техникалық сұрақтар бойынша хабарласыңыз:
Кадрлар және әкімшілік департаменті директорының орынбасары – Надежда Гуслякова
Жұмыс тел.: +7 (727) 3000-324 (ішкі 3324)
Ұялы телефон: +7 777 398 97 80;
E-mail: Nadezhda.Guslyakova@sinooil.kz

 

Добрый день!

Объявление о тендере по определению поставщика услуг по авиа и ж/д билетам для центрального офиса ТОО «Sinooil» на 2024 год.

ТОО «SINOOIL» предлагает Вам принять участие в тендере по определению поставщика услуг по авиа и ж/д билетам для центрального офиса ТОО «Sinooil» на 2024 год и предоставить Ваши конверты.

  1). Необходимо предоставить коммерческое предложение и техническое предложение по отдельному конверту с   оттиском печати юридического лица на имя Генерального директора ТОО «Sinooil» Ван Цзянь.  

1.1. В коммерческом предложении необходимо указать:

·         Бронирование, оформление и стоимость авиационных билетов на Казахстанские, Российские и Международные авиакомпании ( Китай, Азербайджан,Грузия и т.д.);

·         а также есть ли какие-нибудь бонусы, скидки и акции.

·         Предоставление информации о рейсах и тарифах;

·         Оформление железнодорожных билетов;

·         Организация деловых путешествий - Международный туризм, индивидуальные и групповые туры;

·         Бронирование гостиниц на территории РК, СНГ, и за рубежом по специальным тарифам, а также с теми скидками, которые предоставляют ему гостиницы;

·         Получение и продление виз, регистрация иностранных граждан, оформление визовых поддержек Услуги VIP с/без сопровождения;

·         Услуги страхования;

·         Услуги трансфера по всему миру;

·         Возможность оплаты за авиабилеты в офисе «Исполнителя» при получении авиабилета в пункте вылета;

·         Круглосуточное бронирование и продажа авиабилетов по всем направлениям;

·         Личный кабинет для Компании, Менеджер персональный;

·         и другие услуги, необходимость в которых может возникнуть в процессе сотрудничества Сторон.

·         Форма и этапность оплаты (предоплата/постоплата), сумма с НДС/без НДС;

·         Стоимость в коммерческом предложении указать в тенге;

·         И другие связанные коммерческие информации.

·         Дополнительное информация: наши объемы - заказываем авиабилеты каждый месяц, даже каждую неделю.

 

1.2. При условии предоплаты необходимо предоставить следующие Документы с финансовыми показателями:

•   Бухгалтерский баланс компании за последние два календарных года;

•   Отчет о движении денежных средств за последние два календарных года;

•   Отчет о прибылях и убытках за последние два календарных года; 

·         И другие связанные коммерческие информации.

 

2).  В техническом предложении необходимо указать: 

1.  Техническая документация: вся документация касательно авиа и ж/д билетов.

2.      Юридические документов:

·         - Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве с egov (дата выгрузки с сайта - не позднее 2-х недель)

·         Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия, либо копия с оттиском печати юр. лица);

·         - Бизнес - идентификационный номер (БИН);

·         - Свидетельство о постановке на учет по НДС (при наличии) (нотариально заверенная копия, либо копия с оттиском печати юр. лица);

·         - Устав (не является коммерческой тайной) (нотариально заверенная копия, либо копия с оттиском печати юр. лица);

·            Копия лицензий (аттестата, допуска и т.п.), необходимых для выполнения тендерного задания (с оттиском печати юр. лица);

·         - протокол общего собрания участников решение единственного участника о назначении исполнительного органа контрагента (копия с оттиском печати юр. лица);

·         - приказ о вступлении в должность уполномоченного лица контрагента (копия с оттиском печати юр. лица);

·         - доверенность - в случае, если подписантом выступает поверенный контрагента (копия с оттиском печати юр. лица);

3). Презентация компании или краткое описание Вашей Компании;

 

4).  Срок предоставления коммерческого предложения до 16-00 часов        28 декабря 2023 г.

Внимание!!! Коммерческое предложение, Техническое обоснование и презентация компании принимаются в ЗАКРЫТОМ КОНВЕРТЕ.

·        Коммерческое и техническое предложение с названием тендера;

·        Название и адрес компании с датой коммерческого предложения;

·          С лицевой стороны конверта на месте с названием вашей компании поставить печать и необходимо указать отправителя: название тендера, наименование организации, контактное лицо, номер телефона и наименование получателя ТОО «Sinooil», имя получателя «Есимбекова Алма», телефон 8 777 788 0785;

·        С задней стороны на каждом углу конверта поставить по 1 (одной) печати, в местах пересечения склейки (всего 4 печати)

Ø Конверты отправить по адресу:

Р.К. г.Алматы, ул.Муратбаева,147,

Начальнику отдела проектов и услуг ДМТС  ТОО «Sinooil» - Есимбековой Алма Мулдагазиновне, Раб.тел.: +7(727)3000-257 (внут.3257);
Моб.тел.: +7 777 778 07 85;
Эл.почта:
almagul@sinooil.kz

По техническим вопросам обращаться:

Заместителю директора Департамента управления HR и администрации  – Гусляковой Надежде

Раб.тел.: +7 (727) 3000-324 (внут. 3324)

Моб.тел.: +7 777 398 97 80;

E-mail: Nadezhda.Guslyakova@sinooil.kz 

 

 

 

Прикреплённые файлы:
Нет прикреплённых файлов
Приём заявок окончен: 28 December 2023
Дата публикации: 07 December 2023
Другие объявления
Определение проектной организации на разработку проектной докуметации
Категория: Проектные работы
Головной офис
до 13 March 2024
Тендер по приобретению стабилизаторов и источников бесперебойного питания
Категория: Прочие ТМЦ
Головной офис
до 12 March 2024
Тендер для ремонта легкового авто на СТО в городе Астана
Категория: Прочие услуги
Астана
до 18 March 2024
Тендер на услугу по поставке спецпитания работникам занятым во вредных профессия
Категория: Прочие ТМЦ
Актобе
до 13 March 2024
Тендер по приобретению ДГУ с монтажными и пуско-наладочными работами
Категория: Прочие ТМЦ
Головной офис
до 07 March 2024
Поставка кондитерской продукции и снэков
Категория: Прочие ТМЦ
Головной офис
до 11 March 2024
Тендер по определению поставщика услуг на поверку ТРК
Категория: Прочие услуги
Атырау
до 11 March 2024
Тендер на поставку СИЗ
Категория: Прочие ТМЦ
Алматы
до 06 March 2024