Тендерные
закупки
Главная > Тендерные закупки > Тендере по приобретению запасных частей грузового автотранспорта
Тендере по приобретению запасных частей грузового автотранспорта
Прочие ТМЦ
Головной офис
Приём заявок окончен: 22 November 2023

Қайырлы күн!

Актобе, Астана қаласындағы филиалға жүк көліктерінің қосалқы бөлшектерін (FAW, КАМАЗ) сатып алу бойынша тендер өткізу туралы хабарландыру.

 

«SINOOIL» ЖШС жеткізушіні анықтау және конверттеріңізді ұсыну бойынша тендерге қатысуға шақырады.

 

1. Қосалқы бөлшектердің атауы мен саны қосымша құжаттарда көрсетілген.

 

2.Коммерциялық және техникалық ұсыныстарды заңды тұлғаның мөрі басылған жеке конверттерде ұсыну қажет.

 

  2.1. Коммерциялық ұсыныс мыналарды қамтуы керек:

 

·         Өнім атауы мен бренді;

·         Төлем нысаны мен сатысы, ҚҚС қосқандағы сомасы;

·         кепілдік мерзімі; •

·         Жеткізілім мерзімі;

·         Коммерциялық ұсыныста құнын теңгемен көрсету;

·         Және басқа да осы тендерге байланысты коммерциялық ақпарат беруіңізге болады;

 

• Тауарды жеткізу орны:

КР, Ақтобе қаласы, Промзона 1/1

РК, г Астана, район Байконур, улица С 330, здание 29.

 

Алдын ала төлем көрсетілген жағдайда, қаржылық көрсеткіштермен келесі құжаттарды ұсыну қажет:

• Компанияның соңғы екі күнтізбелік жылдағы балансы;

• Соңғы екі күнтізбелік жылдағы ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп;

• Соңғы екі күнтізбелік жылдағы пайда мен залал туралы есеп;

 

2.2 Техникалық ұсыныста мыналарды көрсету керек:

1) Заңды құжаттар:

• Жарғының көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);

• Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);

• ҚҚС төлеуші ​​ретінде тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (бар болса) (заңды тұлғаның мөрі басылған);

• Тендерлік тапсырманы орындау үшін қажетті лицензиялардың (куәлік, рұқсат және т.б.) көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі бар);

• Егер сатып алынған жұмыстар, көрсетілетін қызметтер лицензияланбаған болса, онда әлеуетті өнім беруші жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесі көрсетілген заңды тұлға жарғысынан үзінді көшірме немесе сауда тізілімінен заңдастырылған үзінді көшірмені ұсыну қажет. мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне аударылған нотариус (Қазақстан Республикасының резидент еместері үшін);

• Директорды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);

 

1) Заңды құжаттар:

- Жарғының көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);

- Ағымдағы берілген күні көрсетілген мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің/куәліктің көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);

- ҚҚС төлеуші ​​ретінде тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (бар болса) (заңды тұлғаның мөрі басылған);

- конкурстық тапсырманы орындау үшін қажетті лицензиялардың (куәлік, рұқсат және т.б.) көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);

- директорды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);

2) Компанияның тұсаукесері.

3) Ұсынылатын жабдықтың техникалық сипаттамалары (фотосуреттермен, нұсқаулықтармен және т.б.)

3. Коммерциялық ұсынысты ұсынудың соңғы мерзімі 2023 жылдың қараша айының 22 жұлдызына дейін қоса алғанда.

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

 

Техникалық және коммерциялық ұсыныстар ЖАБЫҚ КОНВЕРТТЕ қабылданады!

 

1.Конверттің алдыңғы жағында мыналар көрсетіледі:

²  Тендер атауы көрсетілген коммерциялық-техникалық ұсыныс;

²  Ұсыныс күні көрсетілген компанияның атауы мен мекенжайы;

²  Конверттің алдыңғы жағына фирманың атауының үстіне мөртаңбаңызды басасыз;

²  Конверттің артқы жағының әр бұрышына 1 (бір-бірден)және желімдеу қиылысында (барлығы 4) мөр басыңыз.

 

2. Конвертті мына мекенжайға жіберіңіз:

²  Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көш. Мұратбаева, 147, 512 кабинет.

 

²  Байланыстағы тұлға: Бейшанло Рашид, тел: 8777 7668816, электрондық пошта. Электрондық поштасы: rashid.beishanlo@sinooil.kz

 

 

 

Добрый день!

Объявление о тендере по приобретению запасных частей грузового автотранспорта (FAW, КАМАЗ) для филиала в городе Актобе и Астана.

ТОО «SINOOIL» Предлагает Вам принять участие в тендере по определению поставщика и предоставить Ваши конверты.

 1.      Наименование и количество запасных частей во вложении:

 2.Необходимо предоставить коммерческое предложение и техническое предложение по отдельному конверту с   оттиском печати юр. лица

2.1В коммерческом предложении необходимо указать:

 • Наименование товаров и марка
 • Форма и этапность оплаты, сумма с НДС
 • Гарантийный срок,
 • Срок поставки.
 • Стоимость в коммерческом предложении указать в тенге.
 • И другие связанные коммерческие информации.
  • Место поставки Товара:
  • КР, Ақтобе қаласы, Промзона 1/1
  • РК, г Астана, район Байконур, улица С 330, здание 29.

При условии предоплаты необходимо предоставить следующие Документы с финансовыми показателями:

•   Бухгалтерский баланс компании за последние два календарных года;

•   Отчет о движении денежных средств за последние два календарных года;

•   Отчет о прибылях и убытках за последние два календарных года; 

2.2В техническом предложении необходимо указать: 

1)      Юридические документов:

 • Копия устава (с оттиском печати юр. лица);
 • Копия свидетельства/справка о государственной регистрации (с оттиском печати юр. лица);
 • Копия свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС (при наличии) (с оттиском печати юр. лица);
 • Копия лицензий (аттестата, допуска и т.п.), необходимых для выполнения тендерного задания (с оттиском печати юр. лица);
 • В случае, если закупаемые работы, услуги, не лицензируемые, то необходимо представить копию выписки из устава юридического лица, с перечнем видов деятельности, выполняемых потенциальным поставщиком или нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и/или русский языки легализованную выписку из торгового реестра (для нерезидентов Республики Казахстан);
 • Копия приказ о назначение Директора (с оттиском печати юр. лица);

2) Презентация компании.

3) Технические характеристики предлагаемого оборудования (с фотографиями, инструкциями и т.д.)

3.Срок предоставления коммерческого предложения до 22.11.2023 г.(включительно)

Внимание!!! Техническое обоснование и коммерческое предложение принимаются в ЗАКРЫТОМ КОНВЕРТЕ.

  - Коммерческое и техническое предложение с названием тендера;

  - Название и адрес компании с датой коммерческого предложения;

  - С лицевой стороны конверта на месте с названием компании поставить печать;

  - С задней стороны на каждом углу конверта поставить по 1 (одной) печати, в местах пересечения склейки (всего 4 печати)

 - Конверт отправить по адресу:

 -  Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Муратбаева, д.147, кабинет 512. Контактное лицо: Бейшанло Рашид, тел: 8777 7668816, эл. почта: rashid.beishanlo@sinooil.kz

 

Прикреплённые файлы:
Приём заявок окончен: 22 November 2023
Дата публикации: 07 November 2023
Другие объявления
Тендер по ремонту и перезарядке огнетушителей
Категория: Прочие услуги
Алматы
до 25 December 2023
Тендер по поставке электротоваров для обслуживания офиса и АЗС
Категория: Прочие ТМЦ
Алматы
до 08 January 2024
Тендер по техническому обслуживанию принтеров и заправке картриджей
Категория: Прочие услуги
Алматы
до 08 January 2024
Тендер на закупку товаров на 2024 год
Категория: Прочие ТМЦ
Алматы
до 21 December 2023
Тендер на приобретение аккумуляторных батарей
Категория: Прочие ТМЦ
Алматы
до 22 December 2023
Тендер по обслуживанию систем автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации
Категория: Прочие услуги
Алматы
до 21 December 2023
Тендер по определению поставщика услуг по авиа и ж/д билетам
Категория: Прочие услуги
Головной офис
до 28 December 2023
Аренда недвижимого имущество
Категория: Прочие услуги
Алматы
до 22 December 2023