Тендерные
закупки
Главная > Тендерные закупки > Объявление о тендере по приобретению механических задвижек.
Объявление о тендере по приобретению механических задвижек.
Прочие ТМЦ
Головной офис
Приём заявок окончен: 08 June 2023
Қайырлы күн!
Механикалық қақпақшалар жеткізу бойынша тендер туралы хабарландыру.

 «Sinooil» ЖШС (жекеменшігі шектеулі серіктестігі) Сіздерге механикалық қақпақшалар жеткізушіні анықтау бойынша тендерге қатысуды ұсынады.

1.Саны мен сипаттамалары қосымша құжаттарда көрсетілген.
2.Коммерциялық және техникалық ұсыныстарды заңды тұлғаның мөрі басылған жеке конверттерде ұсыну қажет. Конверттің алдыңғы жағында, артқы жағында желімдеу орындарында, екі жағына екіден мөр басыңыз.
  2.1. Коммерциялық ұсыныс мыналарды қамтуы керек:
Коммерциялық ұсынысты қосымша жүктелген кесте және техникалық тапсырма негізінде жасау керек;
- тауардың сипаттамасы;
- Төлем нысаны мен мерзімі, құны ҚҚС(қосымша құн салығы)қоса алғанда;
- кепілдік мерзімі;
- Жеткізілім мерзімі;
- Коммерциялық ұсыныста құнын теңгемен көрсету (қоса беріліп отырған кестенің нысаны бойынша);
- Коммерциялық ұсыныс күнін міндетті түрде көрсетіңіз;
- Және басқа да осы тендерге байланысты коммерциялық ақпарат беруіңізге болады;
- Алдын ала төлеген жағдайда соңғы 2 жылдағы 4 нысандағы қаржылық есептілікті ұсыныңыз.

Ескерту: коммерциялық ұсыныста компанияның мөрі және басшының қолы болуы керек.
Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көш. Талант, д.38
2.2. Техникалық ұсынысы бар конвертте мыналар болуы керек:
1) Заңды құжаттар:
- Жарғының көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);
- Ағымдағы берілген күні көрсетілген мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің/куәліктің көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);
- ҚҚС төлеуші ​​ретінде тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (бар болса) (заңды тұлғаның мөрі басылған);
- конкурстық тапсырманы орындау үшін қажетті лицензиялардың (куәлік, рұқсат және т.б.) көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);
- директорды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);
2) Компанияның тұсаукесері.
- Фирмалық карточка (фирманың бланкісінде реквизиттер);
- Портфолио;
- Соңғы 3 жылдағы жұмыс тәжірибесі;
3) Коммерциялық ұсынысты ұсынудың соңғы мерзімі 2023 жылғы маусым айының  сегізiнші жұлдызына (08.06.2023ж.) 18:00 дейін.
 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!
Техникалық және коммерциялық ұсыныстар ЖАБЫҚ КОНВЕРТТЕ қабылданады! 
1.Конверттің алдыңғы жағында мыналар көрсетіледі:
- Тендер атауы көрсетілген коммерциялық-техникалық ұсыныс;
- Ұсыныс күні көрсетілген компанияның атауы мен мекенжайы;
- Конверттің алдыңғы жағына фирманың атауының үстіне мөртаңбаңызды басасыз;
- Конверттің артқы жағының әр бұрышына 1 (бір-бірден)және желімдеу қиылысында (барлығы 4) мөр басыңыз.
2. Конвертті мына мекенжайға жіберіңіз:
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мұратбаев көшесі, 147 үй, 512 кабинет.
Байланыстағы тұлға:

Бейшанло Рашид, тел: 8 777 766 88 16,

 Электрондық поштасы: rashid.beishanlo@sinooil.kz

 

 

Добрый день!

Объявление о тендере по приобретению механических задвижек.

ТОО «SINOOIL» предлагает Вам принять участие в тендере по определению поставщика и предоставить Ваши конверты.

1.      1. Технические характеристики механических задвижек во вложении:

 2. Необходимо предоставить коммерческое предложение и техническое предложение по отдельному конверту с   оттиском печати юр. Лица

2.1. В коммерческом предложении необходимо указать:

 • Наименование товаров и марка;
 • Форма и этапность оплаты, сумма с НДС;
 • Гарантийный срок;
 • Срок поставки;
 • Стоимость в коммерческом предложении указать в тенге;
 • И другие связанные коммерческие информации;
  • Место поставки Товара: Республика Казахстан, г. Алматы ул. Талант, д.38

При условии предоплаты необходимо предоставить следующие Документы с финансовыми показателями:

•   Бухгалтерский баланс компании за последние два календарных года;

•   Отчет о движении денежных средств за последние два календарных года;

•   Отчет о прибылях и убытках за последние два календарных года;

2.2. В техническом предложении необходимо указать:

1)      Юридические документов:

 • Копия устава (с оттиском печати юр. лица);
 • Копия свидетельства/справка о государственной регистрации (с оттиском печати юр. лица);
 • Копия свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС (при наличии) (с оттиском печати юр. лица);
 • Копия лицензий (аттестата, допуска и т.п.), необходимых для выполнения тендерного задания (с оттиском печати юр. лица);
 • В случае, если закупаемые работы, услуги, не лицензируемые, то необходимо представить копию выписки из устава юридического лица, с перечнем видов деятельности, выполняемых потенциальным поставщиком или нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и/или русский языки легализованную выписку из торгового реестра (для нерезидентов Республики Казахстан);
 • Копия приказ о назначение Директора (с оттиском печати юр. лица);

2) Презентация компании.

3) Технические характеристики предлагаемого оборудования (с фотографиями, инструкциями и т.д.)

3.Срок предоставления коммерческого предложения до 08.06.2023 г., 18:00 (включительно).

Внимание!!!

Техническое обоснование и коммерческое предложение принимаются в ЗАКРЫТОМ КОНВЕРТЕ.

  - Коммерческое и техническое предложение с названием тендера;

  - Название и адрес компании с датой коммерческого предложения;

  - С лицевой стороны конверта на месте с названием компании поставить печать;

  - С задней стороны на каждом углу конверта поставить по 1 (одной) печати, в местах пересечения склейки (всего 4 печати)

  Конверт отправить по адресу:

  Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Муратбаева, д.147, кабинет 512.

 

Контактное лицо: Бейшанло Рашид, тел: 8 777 766 88 16,

эл. почта: rashid.beishanlo@sinooil.kz

Прикреплённые файлы:
Приём заявок окончен: 08 June 2023
Дата публикации: 24 May 2023
Другие объявления
Определение проектной организации на разработку проектной докуметации
Категория: Проектные работы
Головной офис
до 13 March 2024
Тендер по приобретению стабилизаторов и источников бесперебойного питания
Категория: Прочие ТМЦ
Головной офис
до 12 March 2024
Тендер для ремонта легкового авто на СТО в городе Астана
Категория: Прочие услуги
Астана
до 18 March 2024
Тендер на услугу по поставке спецпитания работникам занятым во вредных профессия
Категория: Прочие ТМЦ
Актобе
до 13 March 2024
Тендер по приобретению ДГУ с монтажными и пуско-наладочными работами
Категория: Прочие ТМЦ
Головной офис
до 07 March 2024
Поставка кондитерской продукции и снэков
Категория: Прочие ТМЦ
Головной офис
до 11 March 2024
Тендер по определению поставщика услуг на поверку ТРК
Категория: Прочие услуги
Атырау
до 11 March 2024
Тендер на поставку СИЗ
Категория: Прочие ТМЦ
Алматы
до 06 March 2024