Тендерные
закупки
Главная > Тендерные закупки > Объявление о тендере на приобретение транспортных средств
Объявление о тендере на приобретение транспортных средств
Прочие ТМЦ
Головной офис
Приём заявок окончен: 29 May 2023

Көлік құралдарын сатып алу бойынша тендерді жариялау

«Sinooil» ЖШС (жекеменшігі шектеулі серіктестігі) Сіздерді көлік құралдарын сатып алу бойынша тендерге қатысуға шақырады:
1.Саны мен сипаттамалары қосымша құжаттарда көрсетілген.
2.Коммерциялық және техникалық ұсыныстарды заңды тұлғаның мөрі басылған жеке конверттерде ұсыну қажет. Конверттің алдыңғы жағында, артқы жағында желімдеу орындарында, екі жағына екіден мөр басыңыз.
2.1. Коммерциялық ұсыныс мыналарды қамтуы керек:
Коммерциялық ұсынысты қосымша жүктелген кесте және техникалық тапсырма негізінде жасау керек;
- тауардың сипаттамасы;
- Төлем нысаны мен мерзімі, құны ҚҚС(қосымша құн салығы)қоса алғанда;
- кепілдік мерзімі;
- Жеткізілім мерзімі;
- Коммерциялық ұсыныста құнын теңгемен көрсету (қоса беріліп отырған кестенің нысаны бойынша);
- Коммерциялық ұсыныс күнін міндетті түрде көрсетіңіз;
- Және басқа да осы тендерге байланысты коммерциялық ақпарат беруіңізге болады;
Ескерту: коммерциялық ұсыныста компанияның мөрі және басшының қолы болуы керек.
Серверлік жабдыққа арналған компоненттер жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Муратбаева көш., 147 үй.

2.2. Техникалық ұсынысы бар конвертте мыналар болуы керек:
1)  Заңды құжаттар:
Компанияның мөрі бар көлік құралдарының толық техникалық сипаттамасы;
- Жарғының көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);
- Ағымдағы берілген күні көрсетілген мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің/куәліктің көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);
- ҚҚС төлеуші ​​ретінде тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (бар болса) (заңды тұлғаның мөрі басылған);
- конкурстық тапсырманы орындау үшін қажетті лицензиялардың (куәлік, рұқсат және т.б.) көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);
- директорды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған).
2) Компанияның тұсаукесері:
- Фирмалық карточка (фирманың бланкісінде реквизиттер);
- Портфолио;
- Соңғы 3 жылдағы жұмыс тәжірибесі. 
3) Коммерциялық ұсынысты ұсынудың соңғы мерзімі 2023 жылғы мамыр айының жиырма тоғызыншы жұлдызына 29.05.2023ж. қоса алғанда, сағат 13.00 дейін.
 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!
Техникалық және коммерциялық ұсыныстар ЖАБЫҚ КОНВЕРТТЕ қабылданады! 
1.Конверттің алдыңғы жағында мыналар көрсетіледі:
- Тендер атауы көрсетілген коммерциялық-техникалық ұсыныс;
- Ұсыныс күні көрсетілген компанияның атауы мен мекенжайы;
- Конверттің алдыңғы жағына фирманың атауының үстіне мөртаңбаңызды басасыз;
- Конверттің артқы жағының әр бұрышына 1 (бір-бірден)және желімдеу қиылысында (барлығы 4) мөр басыңыз.
2. Конвертті мына мекенжайға жіберіңіз:
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мұратбаев көшесі, 147 үй, 512 кабинет.
Байланыстағы тұлға:
Әлібекова Әсел, тел: +7 727 3000294; +7 707 119 99 15; Электрондық поштасы: Assel.Alibekova@sinooil.kz

 

Объявление о тендере на приобретение транспортных средств

ТОО «Sinooil» предлагает Вам принять участие в тендере на приобретение транспортных средств.

1. Количество и характеристики во вложении.

2. Необходимо предоставить коммерческое и техническое предложения в отдельных конвертах с   оттиском печати юр. лица. на лицевой стороне, на обратной стороне конверта в местах склейки поставить по две печати с каждой стороны.

2.1. В коммерческом предложении необходимо указать:

Составить коммерческое предложение на основании приложенной таблицы и технического задания;

- Наименование товаров;

- Форма и условия оплаты, стоимость с учетом НДС;

-  Гарантийный срок;

-  Срок поставки;

-  Стоимость в коммерческом предложении указать в тенге (согласно формы приложенной таблицы);

-  Обязательно указать дату коммерческого предложения;

-  И другую связанную коммерческую информацию;

Примечание: в коммерческом предложении должна быть печать компании и подпись руководителя

Место предоставления коммерческих предложений: РК, г.Алматы, ул.Муратбаева, д.147.

2.2. В конверт с техническим предложением необходимо вложить:

1) Юридические документы:

-  Полное техническое описание на автотранспорт с оттиском и печатью Компании;

- Копия устава (с оттиском печати юр. лица);

- Копия свидетельства/справка о государственной регистрации с текущей датой выдачи (с -оттиском печати юр. лица);

- Копия свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС (при наличии) (с оттиском печати юр. лица);

- Копия лицензий (аттестата, допуска и т.п.), необходимых для выполнения тендерного задания (с оттиском печати юр. лица);

- Копия приказа о назначение Директора (с оттиском печати юр. лица).

2) Презентация компании:     

-  Карточка предприятия (реквизиты на фирменном бланке компании);

-  Портфолио;

-  Опыт работы за последние 3 года.

3) Срок предоставления коммерческого предложения до 29.05.2023 г. включительно, до 13.00 часов.

ВНИМАНИЕ!!! 

Техническое и коммерческое предложения принимаются в ЗАКРЫТЫХ КОНВЕРТАХ! 

На лицевой части конверта указывается:

- Коммерческое и техническое предложение с названием тендера;

- Название и адрес компании с датой коммерческого предложения;

- С лицевой стороны конверта на месте с названием компании поставить печать;

- С задней стороны на каждом углу конверта поставить по 1 (одной) печати, в местах пересечения склейки (всего 4 печати).

Конверт отправить по адресу:

Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Муратбаева, д.147, кабинет 512  

Контактное лицо:

Алибекова Асель, тел: +7 727 3000294; +7 707 119 99 15; эл. почта: Assel.Alibekova@sinooil.kz

Прикреплённые файлы:
Приём заявок окончен: 29 May 2023
Дата публикации: 12 May 2023
Другие объявления
Определение проектной организации на разработку проектной докуметации
Категория: Проектные работы
Головной офис
до 13 March 2024
Тендер по приобретению стабилизаторов и источников бесперебойного питания
Категория: Прочие ТМЦ
Головной офис
до 12 March 2024
Тендер для ремонта легкового авто на СТО в городе Астана
Категория: Прочие услуги
Астана
до 18 March 2024
Тендер на услугу по поставке спецпитания работникам занятым во вредных профессия
Категория: Прочие ТМЦ
Актобе
до 13 March 2024
Тендер по приобретению ДГУ с монтажными и пуско-наладочными работами
Категория: Прочие ТМЦ
Головной офис
до 07 March 2024
Поставка кондитерской продукции и снэков
Категория: Прочие ТМЦ
Головной офис
до 11 March 2024
Тендер по определению поставщика услуг на поверку ТРК
Категория: Прочие услуги
Атырау
до 11 March 2024
Тендер на поставку СИЗ
Категория: Прочие ТМЦ
Алматы
до 06 March 2024