тендерные
закупки
главная > тендерные закупки > Тендер на закупку товаров на 2023
Тендер на закупку товаров на 2023
Прочие ТМЦ
Кызылорда
Приём заявок окончен: 03 May 2023

«Sinooil» ЖШС Қызылорда филиалы 2023 жылға – автокөліктерді жөндеуге арналған автобөлшектер мен құрамдас жабдық тауарларды жеткізушіні анықтау бойынша тендер жариялайды.

   Коммерциялық ұсыныста мыналар болуы керек:

 

 • коммерциялық ұсыныс күні, байланыс телефоны, пошталық мекенжайы, компанияның заңды/нақты мекен-жайы.
 • тауардың сипаттамасы;
 • 1 дана зат үшін құны ҚҚС-пен (немесе ҚҚС-сыз) теңгемен;
 • жеңілдіктер беру мүмкіндігі;
 •  алдын ала төлемсіз жұмыс істеу мүмкіндігін қоса алғанда, төлем шарттары (алдын ала төлем/пост төлем);
 • заттарды жеткізу мерзімі;
 • кепілдік мерзімі.

Тендерге қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі (тендерлік құжаттама):

 

 • тендерге қатысуға өтінім;
 • коммерциялық ұсыныс (әлеуетті өнім беруші ұсынатын баға, онда жеткізілетін тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің түпкілікті бағасын құрайтын әлеуетті өнім берушінің барлық нақты шығындары, оның ішінде байланысты қызметтердің құны қамтылуы тиіс);
 • жеке кәсіпкер ретінде қызметін бастағаны туралы хабарлама;
 • сертификаттардың және/немесе тауардың шығу тегі мен сапасы туралы сертификаттардың, сондай-ақ тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сатып алуға жарамдылығын және конкурстық құжаттамаға сәйкестігін растайтын басқа да құжаттардың және/немесе жоғарыда көрсетілген құжаттарды ұсыну туралы кепілдік хаттың көшірмелері тауарлардың бірінші партиясымен;
 • техникалық шарттар;
 • Тендерлік тапсырманы орындау үшін қажетті лицензиялардың (куәлік, рұқсат және т.б.) көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі бар).

 

 Заңды тұлғадан:

· Тендерге қатысу үшін құжаттарды тапсыру күні egov тіркелген заңды тұлғаның, филиалдың немесе өкілдіктің анықтамасы;

· ҚҚС бойынша тіркеу туралы куәлік (бар болса) (заңды тұлғаның мөрі бар көшірме);

· Құрылтай шарты (коммерциялық құпия емес) (заңды тұлғаның мөрі бар көшірме);

Келісімге/келісімшартқа қол қоюшы тұлғаның контрагент тарапынан өкілеттігін растайтын құжаттар:

- қатысушылардың жалпы жиналысының хаттамасы/жалғыз қатысушының контрагенттің атқарушы органын тағайындау туралы шешімі (заңды тұлғаның мөрі бар көшірме);

- контрагенттің уәкілетті тұлғасы ретінде қызметке кірісу туралы бұйрық (заңды тұлғаның мөрі бар көшірме);

- Тендерлік тапсырманы орындау үшін қажетті сертификаттың, рұқсаттың және т.б. лицензиялардың көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған)

- сенімхат – егер қол қоюшы контрагенттің агенті болса (заңды тұлғаның мөрі басылған көшірме);

· Егер шартта біздің компаниядан аванстық төлем немесе несие қарастырылған болса: Соңғы толық екі жылдағы қаржылық есеп беру: .1- баланс; 2- пайда мен залал туралы есеп; 3 -Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп.

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

Техникалық және коммерциялық ұсыныстар ЖАБЫҚ КОНВЕРТТЕ қабылданады!

1.Конверттің алдыңғы жағында мыналар көрсетіледі:

- Тендер атауы көрсетілген коммерциялық-техникалық ұсыныс;

- Ұсыныс күні көрсетілген компанияның атауы мен мекенжайы;

- Конверттің алдыңғы жағына фирманың атауының үстіне мөртаңбаңызды басасыз;

- Конверттің артқы жағының  желімдеу қиылысында мөр басыңыз.

2. Конвертті мына мекенжайға жіберіңіз:

Қазақстан Республикасы, Қызылорда қаласы, Бокйехан, № 41Б, тел:8-/7242/-23-69-31 

 Ұйымдастыру мәселелері бойынша мына телефондарға хабарласуға болады: +7-707-524-52-03  Ешмурат Куралай, почта: kuralay.eshmurat@sinooil.kz.

Техникалық сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласыңыз: +7-707-838-32-97, +7-777-878-74-77     Сыздыков А. почта: abdukhamit.syzdykov@sinooil.kz

 Құжаттар мен коммерциялық ұсыныстарды қабылдаудың соңғы мерзімі 2023 жылдың 03 мамыр Қызылорда уақыты бойынша 16-00-ге дейін.

 Кызылординский филиал ТОО «Sinooil» объявляет тендер на закупку товаров на 2023 год для выбора поставщика автозапчасти и комплектующие материалы для ремонта автотранспортных средств.

    Коммерческое предложение должно содержать следующее:

 • дата коммерческого предложения, контактный телефон, почтовый адрес, юридический/фактический адрес компании.
 • наименование товаров;
 • стоимость за 1 единицу товара в тенге с НДС (или без НДС);
 • возможность предоставления скидки;
 • условия оплаты (предоплата/пост оплата), в том числе возможность работы без предоплаты;
 • сроки поставки;
 • гарантийный срок.

 Перечень документов необходимый для участия в тендере (тендерная документация):

 • заявка на участие в тендере;
 • коммерческое предложение (предлагаемую потенциальным поставщиком цену, которая должна содержать все фактические затраты потенциального поставщика, составляющие конечную цену поставляемых товаров, работ и услуг, включая стоимость сопутствующих услуг);
 • уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
 • копии свидетельств и/или сертификатов происхождения и качества товаров, а также других документов, подтверждающих приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие тендерной документации и/или письмо-гарантию о предоставлении вышеуказанных документов с первой партией товара;
 • технические спецификации;
 • Копия лицензий (аттестата, допуска и т.п.), необходимых для выполнения тендерного задания (с оттиском печати юр.лица).

От юридического лица:

· Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве с egov, на дату предоставления документов для участия в тендере;

· Свидетельство о постановке на учет по НДС (при наличии) (копия с оттиском печати юр. лица);

· Устав (не является коммерческой тайной) (копия с оттиском печати юр. лица);

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор\контракт со стороны контрагента:

- протокол общего собрания участников\решение единственного участника о назначении исполнительного органа контрагента (копия с оттиском печати юр. лица);

- приказ о вступлении в должность уполномоченного лица контрагента (копия с оттиском печати юр. лица);

- доверенность - в случае, если подписантом выступает поверенный контрагента (копия с оттиском печати юр. лица);

· Лицензия на осуществление деятельности (в случае заключения договора, по которому требуется лицензия, копия с оттиском печати юр. лица).

· Если договор предусматривает предоплату или кредит со стороны нашей компании (свыше лимита, установленного Регламентом №5): Финансовая отчетность за последние полные два года: ф.1 бухгалтерский баланс; ф.2 отчет о прибыли и убытках; ф.3 отчет о движении денежных средств.

 

ВНИМАНИЕ!!!

 Техническое и коммерческое предложения принимаются в ЗАКРЫТЫХ КОНВЕРТАХ!

   На лицевой части конверта указывается:

 - Коммерческое и техническое предложение с названием тендера;

 - Название и адрес компании с датой коммерческого предложения;

 - С лицевой стороны конверта на месте с названием компании поставить печать;

 - С задней стороны на конверте в местах пересечения склейки поставить печать.  

Конверт отправить по адресу:

 Республика Казахстан, г.Кызылорда,  ул. Бокейхан , д.41 Б, тел: 8-/7242/-23-69-31

 По организационным вопросам обращаться по телефону+7-707-524-52-03  Ешмурат Куралай, почта: kuralay.eshmurat@sinooil.kz.

По техническим вопросам обращаться по телефону: +7-707-838-32-97, +7-777-878-74-77     Сыздыков А. почта: abdukhamit.syzdykov@sinooil.kz

 Срок приема документов и коммерческих предложений - до 16-00 по времени г.Кызылорда 03 май 2023 года.

Прикреплённые файлы:
Нет прикреплённых файлов
Приём заявок окончен: 03 May 2023
Дата публикации: 19 April 2023
другие объявления
Тендер по приобретению радиостанции взрывозащищенного исполнения.
Категория: Прочие ТМЦ
Головной офис
до 19 June 2023
Тендер о выборе компании по инкассации в сети АЗС Sinooil
Категория: Прочие услуги
Головной офис
до 15 June 2023
Тендер на услуги по закупу и монтажу рекламно-облицовочной продукции
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Головной офис
до 16 June 2023
Тендере по разработке паспортов опасных отходов для 40 АЗС.
Категория: Прочие услуги
Головной офис
до 11 June 2023
Наименование работ по холодильному оборудованию.
Категория: Прочие услуги
Шымкент
до 13 June 2023
Тендер на услуги Технического надзора на Реконструкцию действующей АЗС №4 в г. Кызылорда, п.Белколь.
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Головной офис
до 14 June 2023
Тендер на услуги Авторского надзора на Реконструкцию действующей АЗС №4 в г. Кызылорда.
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Головной офис
до 14 June 2023
Реконструкция действующей АЗС №4 в г. Кызылорда, п.Белколь.
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Головной офис
до 14 June 2023