тендерные
закупки
главная > тендерные закупки > Объявление о тендере по поставке IT-оборудования для Филиалов.
Объявление о тендере по поставке IT-оборудования для Филиалов.
IT-оборудование
Головной офис
Приём заявок окончен: 02 May 2023

 Қайырлы күн!

Филиалдар үшін арналған IT жабдықтарын жеткізу бойынша тендер туралы хабарландыру.

 «Sinooil» ЖШС (жекеменшігі шектеулі серіктестігі) Сіздерге it-жабдықтарын жеткізушіні анықтау бойынша тендерге қатысуды ұсынады.

1.Саны мен сипаттамалары қосымша құжаттарда көрсетілген.
2.Коммерциялық және техникалық ұсыныстарды заңды тұлғаның мөрі басылған жеке конверттерде ұсыну қажет. Конверттің алдыңғы жағында, артқы жағында желімдеу орындарында, екі жағына екіден мөр басыңыз.
  2.1. Коммерциялық ұсыныс мыналарды қамтуы керек:
Коммерциялық ұсынысты қосымша жүктелген кесте және техникалық тапсырма негізінде жасау керек;
- тауардың сипаттамасы;
- Төлем нысаны мен мерзімі, құны ҚҚС(қосымша құн салығы)қоса алғанда;
- кепілдік мерзімі;
- Жеткізілім мерзімі;
- Коммерциялық ұсыныста құнын теңгемен көрсету (қоса беріліп отырған кестенің нысаны бойынша);
- Коммерциялық ұсыныс күнін міндетті түрде көрсетіңіз;
- Және басқа да осы тендерге байланысты коммерциялық ақпарат беруіңізге болады;
Ескерту: коммерциялық ұсыныста компанияның мөрі және басшының қолы болуы керек.
Жабдықты жеткізу орны: Техникалық тапсырма бойынша.
2.2. Техникалық ұсынысы бар конвертте мыналар болуы керек:
1) Заңды құжаттар:
- Жарғының көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);
- Ағымдағы берілген күні көрсетілген мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің/куәліктің көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);
- ҚҚС төлеуші ​​ретінде тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (бар болса) (заңды тұлғаның мөрі басылған);
- конкурстық тапсырманы орындау үшін қажетті лицензиялардың (куәлік, рұқсат және т.б.) көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);
- директорды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);
2) Компанияның тұсаукесері.
- Фирмалық карточка (фирманың бланкісінде реквизиттер);
- Портфолио;
- Соңғы 3 жылдағы жұмыс тәжірибесі;
3) Коммерциялық ұсынысты ұсынудың соңғы мерзімі 2023 жылғы мамыр айының  екінші жұлдызына (02.05.2023ж.) дейін.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!
Техникалық және коммерциялық ұсыныстар ЖАБЫҚ КОНВЕРТТЕ қабылданады! 
1.Конверттің алдыңғы жағында мыналар көрсетіледі:
- Тендер атауы көрсетілген коммерциялық-техникалық ұсыныс;
- Ұсыныс күні көрсетілген компанияның атауы мен мекенжайы;
- Конверттің алдыңғы жағына фирманың атауының үстіне мөртаңбаңызды басасыз;
- Конверттің артқы жағының әр бұрышына 1 (бір-бірден)және желімдеу қиылысында (барлығы 4) мөр басыңыз.
2. Конвертті мына мекенжайға жіберіңіз:
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мұратбаев көшесі, 147 үй, 512 кабинет.
Байланыстағы тұлға:
Исмағамбет Жұлдызай, тел: +7 727 3000263; +7 771 718 33 92; + 708 292 47 22; Электрондық поштасы: zhuldyzay.ismagambet@sinooil.kz

 

Добрый день!

Объявление о тендере по поставке IT-оборудования для Филиалов.

ТОО «Sinooil» предлагает Вам принять участие в тендере по определению поставщика IT- оборудования.

1. Количество и характеристики во вложении.

2. Необходимо предоставить коммерческое и техническое предложения в отдельных конвертах с   оттиском печати юр. лица. на лицевой стороне, на обратной стороне конверта в местах склейки поставить по две печати с каждой стороны.

2.1. В коммерческом предложении необходимо указать:

Составить коммерческое предложение на основании приложенной таблицы и технического задания;

- Наименование товаров;

- Форма и условия оплаты, стоимость с учетом НДС;

- Гарантийный срок;

- Срок поставки;

- Стоимость в коммерческом предложении указать в тенге (согласно формы приложенной таблицы);

- Обязательно указать дату коммерческого предложения;

- И другие связанные коммерческие информации;

Примечание: в коммерческом предложении должна быть печать компании и подпись руководителя.

Место поставки оборудования: Согласно Технического задания.

2.2. В конверт с техническим предложением необходимо вложить:

1) Юридические документы:

- Копия устава (с оттиском печати юр. лица);

- Копия свидетельства/справка о государственной регистрации с текущей датой выдачи (с -оттиском печати юр. лица);

- Копия свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС (при наличии) (с оттиском печати юр. лица);

- Копия лицензий (аттестата, допуска и т.п.), необходимых для выполнения тендерного задания (с оттиском печати юр. лица);

- Копия приказа о назначение Директора (с оттиском печати юр. лица);

2) Презентация компании.      

- Карточка предприятия (реквизиты на фирменном бланке компании);

- Портфолио;

- Опыт работы за последние 3 года;

3) Срок предоставления коммерческого предложения до 02.05.2023 г.

ВНИМАНИЕ!!!

Техническое и коммерческое предложения принимаются в ЗАКРЫТЫХ КОНВЕРТАХ! 

²  На лицевой части конверта указывается:

- Коммерческое и техническое предложение с названием тендера;

- Название и адрес компании с датой коммерческого предложения;

- С лицевой стороны конверта на месте с названием компании поставить печать;

- С задней стороны на каждом углу конверта поставить по 1 (одной) печати, в местах пересечения склейки (всего 4 печати)

²  Конверт отправить по адресу:

Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Муратбаева, д.147, кабинет 512

Контактное лицо:

Исмагамбет Жулдызай, тел: +7 727 3000263; +7 771 718 33 92; + 708 292 47 22; эл. почта: zhuldyzay.ismagambet@sinooil.kz

Прикреплённые файлы:
Приём заявок окончен: 02 May 2023
Дата публикации: 18 April 2023
другие объявления
Тендер по приобретению радиостанции взрывозащищенного исполнения.
Категория: Прочие ТМЦ
Головной офис
до 19 June 2023
Тендер о выборе компании по инкассации в сети АЗС Sinooil
Категория: Прочие услуги
Головной офис
до 15 June 2023
Тендер на услуги по закупу и монтажу рекламно-облицовочной продукции
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Головной офис
до 16 June 2023
Тендере по разработке паспортов опасных отходов для 40 АЗС.
Категория: Прочие услуги
Головной офис
до 11 June 2023
Наименование работ по холодильному оборудованию.
Категория: Прочие услуги
Шымкент
до 13 June 2023
Тендер на услуги Технического надзора на Реконструкцию действующей АЗС №4 в г. Кызылорда, п.Белколь.
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Головной офис
до 14 June 2023
Тендер на услуги Авторского надзора на Реконструкцию действующей АЗС №4 в г. Кызылорда.
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Головной офис
до 14 June 2023
Реконструкция действующей АЗС №4 в г. Кызылорда, п.Белколь.
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Головной офис
до 14 June 2023